Tuluza 2009

W dniach od 11 do 13 listopada 2009 miało miejsce spotkanie agencji GCN (Global Communications Network), której Horsefield jest częścią. Tegoroczne spotkanie odbyło się w Tuluzie (Francja).

Gospodarzem spotkania była grupa agencyjna Territoires Conseil – partner GCN zrzeszający kilkanaście francuskich agencji. Swoim zasięgiem grupa Territoires Conseil obejmuje teren całej Francji, a przewodniczy jej Frédéric LEONARD, dotychczasowy szef Hickory, która przynależy do GCN niemalże od początku.

Territoires Conseil doskonale odnalazła się  w nowej roli. Mając na uwadze potrzeby zarówno ciała jak i ducha uczestników, równie profesjonalnie moderowała dyskusje i agencyjne prezentacje, co zaznajamiała z francuską kuchnią i sztuką uprawy winorośli (wizyta w winnicy Chateau Plaisance). Wśród uczestników spotkania w Tuluzie znaleźli się m.in. przedstawiciele agencji Apache i Hickory (grupa Territoires Conseil, Francja), Green (Holandia), Plataformy (Hiszpania), Schlasse (Niemcy), R+K (USA) i Horsefield (Polska).
Konkluzją spotkania było wskazanie na fakt, że dzięki przynależności do struktury GCN lokalne agencje mogą z powodzeniem konkurować na lokalnych rynkach  z agencjami sieciowymi, bądź z nimi współpracować. Przykładem to potwierdzającym jest współpraca agencji Plataforma z McCann w Hiszpanii.

Galeria: