Bank BPH – prezentacja szkoleniowa z elementami animacji

    W prezentacji wykorzystano wykonane przez nas modele trójwymiarowe, zdjęcia oraz filmy. Te ostatnie przygotowano do projekcji na płytach DVD oraz do samodzielnego osadzania w prezentacjach Power Point.